Print This Page

SKU tiedottaa:

JÄSENETUJA

Yhteistyösopimukset 2015


Fennia    www.fennia.fi/pintaurakoitsijat
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja liitto ovat neuvotelleet jäsenyrityksille räätälöidyt vahinkovakuutusehdot (Pintaturva).

Hertz    www.hertz.fi
Hertz Autovuokraamon kanssa sovitut edut ja hinnat jäsenyrityksille sekä vapaa-ajan autonvuokraus henkilökunnalle.

Lindorff Oy    www.lindorff.fi
Lindorff Oy tarjoaa saatavien hallintapalveluista muistutus- ja perintäpalve- lut  jäsensopimusehdoilla.

Movenium Oy    www.movenium.fi
Movenium Oy toimittaa jäsenillemme alennuksella mm. verkkopohjaisia työajanseuranta- ja kalustohallintajärjestelmiä.

Nordic Guarantee  www.nordg.com
Nordic Guarantee Insurance Ltd tarjoaa työ- ja takuuajan takauksia eri- tyisehdoin.

Pajadata Oy    www.pajadata.fi
Pajadata Oy tekee asiakaskohtaisen tarveselvityksen ja tarjoaa x-paja oh- jelmistoja, ratkaisut mm. työmaaseurantaan, työajankirjaukseen.

Silmäasema    www.silmaasema.fi
Silmäasema-liikkeet   tarjoavat  sopimusetuja   näönhuollon   palveluista   ja tuotteista, mm. optisesti hiotut suojalasit.

Suomen Terveystalo Oy
www.terveystalo.com
Suomen Terveystalo Oy tarjoaa jäsenyrityksillemme valmiiksi räätälöidyt ratkaisut työterveyspalveluihin  liiton  kanssa  solmitun  puitesopimuksen kautta. Saat palvelut käyttöösi sopimalla puitesopimukseen liittymisestä Terveystalon kanssa.

Suomen Tilaajavastuu Oy
www.tilaajavastuu.fi
Pintaurakoitsijat ry maksaa toistaiseksi jäsenyritysten tilaajavastuu.fi pal- velun vuosimaksun ja suosittelee liittymistä kaikille jäsenilleen.